Neem contact op: (+31) (0)6 521 599 29   Mail Ons

De Talentindex

 

Talentindex

 Wij maken gebruik van HFM Talentindex online assessments: Sinds 1997 toonaangevend en een innovatieve speler op het gebied van Talent Assessment, Talent Development, Talent Performance en Talent Analytics. De assessments zijn wetenschappelijk getoetste, betrouwbare en gevalideerde psychologische instrumenten.

 De assessments zijn volledig online af te nemen en de rapporten zijn direct beschikbaar. De assessments kunnen worden ingezet in het: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Chinees.

Talent Assessment

Talentmanagement is ‘succes’ meetbaar en zichtbaar maken.

Stel vast welke competenties uw organisatie nodig heeft. Maak vervolgens meetbaar welk talenten u in huis hebt, welk talenten feitelijk een verschil maken en welk talent u nog in huis wilt halen.

 

Om de juiste mensen binnen te halen en richting te geven aan de ontwikkeling van talent moet u eerst weten welke gedragscompetenties het verschil maken in uw functies. Welke competenties nodig zijn vloeit voort uit de strategische doelstellingen van uw organisatie.

 

Talent gericht selecteren:

Selecteer niet alleen op basis van kennis, opleidingen, ervaring en harde skills maar breng ook de aanleg van kandidaten in kaart.

Aanleg voorspelt wat u op termijn van kandidaten mag verwachten. Onderzoek wat de drijfveren zijn en of die aansluiten bij de cultuur van uw organisatie en onderzoek objectief de sterke en zwakke punten van kandidaten.

 

Talent Performance, gericht ontwikkelen:

Niet elke medewerker ontwikkelt zich even makkelijk of op dezelfde manier. Inzicht in talent geeft focus en richting aan ontwikkeling.

Onderzoek de aanleg en het ontwikkelpotentieel van medewerkers. Worden medewerkers aangesproken op ontwikkelpunten die de meeste kans van slagen hebben?

Vertel medewerkers niet alleen wat ze moeten doen maar onderzoek ook waarom ze het werk op een bepaalde manier doen, of ze het gewenste gedrag kunnen ontwikkelen en hoe ze dat dan het beste kunnen doen.

Zo haalt u er uit wat er in zit. Wat er niet in zit, haalt u er ook niet uit.

Talent Analytics is sturen op ontwikkeling:

Talent Analytics richt zich op het meetbaar maken van talenten van groepen deelnemers.

Het maakt verbetering en ontwikkeling van het talent van teams zichtbaar. Het geeft overzicht en benchmarks om de perfecte blend van talent samen te stellen.

spinneweb_grafiek LA 2 groepen